Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb. jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Evaň.
WEB master
Elektronická vývěska obce
Obec Evaň