WEB master
  Schvaleny rozpocet obce na rok 2018 Schvaleno 28.12.2017  Zverejneno 02.01.2018
  Zaverecny ucet za rok 2016 Schvaleno 28.06.2017 Zverejneno 12.07.2017 
  Schvaleny strednedoby vyhled rozpoctu na roky 2019 a 2020 Schvaleno 31.01.2018 Zverejneno 15.02.2018
  Rozpoctova opatreni 1/2018 Schvaleno 28.03.2018 Zverejneno 23.04.2018
  Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni obce Krajskym uradem Usteckeho kraje
za rok 2017
Schvaleno 14.05.2018 Vyveseno 14.05.2018
  Navrh vzajemneho uctu za rok 2017 Vyveseno 04.06.2018
     
   
     
     
     
     
Rozpočet obce pro rok 2018
Obec Evaň