Datum Nabídka
Výsledek výběrového řízení - ke stažení
20.07.2017 Smlouva Kokoška Jan s.r.o., Libochovice,
IČ: 04026993 -
ke stažení
18.09.2017 Dodatek smlouvy č. 1 Kokoška Jan s.r.o., Libochovice,
IČ: 04026993 -
ke stažení
Datum Výběrové řízení
15.05.2017 Výběrové řízení na veřejnou zakázku "Odvedení dešťových vod v obci Evaň"
ke stažení

WEB master
Home page
Obec Evaň
Výběrová řízemí