WEB master
Ochrana osobních údajů
Obec Evaň
V souvislosti s novou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů Vás tímto chceme ujistit, že v našem obecním úřadu děláme vše proto, aby Vaše osobní údaje byly u nás v bezpečí a aby s nimi bylo nakládáno v souladu s relevantními právními předpisy.
Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění povinností, ukládaných nám zákonem a za účelem péče o občany.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte mimo jiné právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování. Námitku můžete vznést prostřednictvím zaslání emailu na starosta@obecevan.cz.